Jsme česká poradenská společnost s mezinárodní působností založená v roce 2011. Mezi naše hlavní činnosti patří business analýza, zavádění změn, a s tím související projektové řízení, odborný trénink a školení.

Nabízíme služby business analytika, projektového manažera, školitele a odborného konzultanta.

Pomáháme přenášet vizi a postupy mateřských značek a společností na jejich lokální expozitury po celém světě.

Pomáháme lokálním firmám změnit jejich styl podnikání a dosáhnout lepších výsledků pomocí nejnovějších informací a postupů z celého světa.

Spojujeme českou píli, schopnost neotřelého myšlení a inovace s německou důsledností, smyslem pro pořádek a schopností vytrvat.

Jsme Krauskopf & Minařík.
Business change professionals.

„Dělání správných věcí správně“

Jakékoli zamýšlené změně musí předcházet důkladná analýza současného stavu podniku – a to analýza nejen procesní ale i systémová. Změna k lepšímu, která není založená na poznání současného systému a v něm probíhajících procesů, je sice možná, ale nepravděpodobná.

Definujeme-li totiž cestu k úspěchu jako „Dělání správných věcí správně“, pak procesní analýza se týká způsobu, jakým věci děláme. Analýza systémová se naopak ptá, jaké věci (a proč) děláme. Spousta problémů a neefektivnosti v podnicích je způsobena právě zanedbáním analýzy systémové a následným „laděním nevyhovujících postupů k dokonalosti“.

Osvědčeným postupem při zavádění změny je navrhnout, jak bude vypadat komplexní model systému a procesů po provedení změn. Jednotlivé části systému či procesů jsou provázány a navzájem se tak ovlivňují. Pokud není tento dopad jednotlivých změn zvážen z pohledu zamýšleného fungování celku, vyskytnou se buď nepředvídané komplikace, nebo nenastanou všechny požadované efekty.

Profesní historie
 • mezinárodní spedice: nákup, logistika, projektové řízení
 • IT: projektové řízení
 • automobilový průmysl: business analýza, logistika
 • automobilový průmysl: projektové řízení
Aktivity a služby
 • business analýza
 • systémová a procesní analýza
 • návrh opatření
 • řízení projektů a zavádění opatření
 • provádění školení
 • coaching
 • poradenství a konzultace
„Dobrý trénér je svým posluchačům
profesním a lidským vzorem“

Vaši posluchači jsou většinou sami ve svém oboru profesionály. Dokáží si dosti rychle učinit obrázek o Vaší odbornosti – zda jim dokážete pomoci. Nakolik správné, účinné a užitečné jsou rady, postupy a postřehy, které nabízíte.

Stejně tak budou vnímat i to, zda jim pomoci chcete; zda věříte Vy jim a zda Vám na nich a jejich úspěchu záleží – dá se Vám věřit jako člověku a jako učiteli?

Dobrý trenér je svým účastníkům profesním a lidským vzorem.
Proto je tak těžké a zároveň tak jednoduché být dobrým trenérem.

Profesní historie
 • přímý prodej: Vedení prodeje, provádění školení a tréninku
 • automobilový průmysl: provádění a řízení školících aktivit na úrovní NSC/importéra
 • automobilový průmysl: vývoj, provádění a řízení školících aktivit na úrovni výrobce
Aktivity a služby
 • výběr personálu
 • vývoj školících programů
 • provádění školení a tréninků
 • řízení tréninkových aktivit organizační složky či prodejní sítě
 • poradenství a konzultace
„Dělání správných věcí správně“
„Dělání správných věcí správně“

Jakékoli zamýšlené změně musí předcházet důkladná analýza současného stavu podniku – a to analýza nejen procesní ale i systémová. Změna k lepšímu, která není založená na poznání současného systému a v něm probíhajících procesů, je sice možná, ale nepravděpodobná.

Definujeme-li totiž cestu k úspěchu jako „Dělání správných věcí správně“, pak procesní analýza se týká způsobu, jakým věci děláme. Analýza systémová se naopak ptá, jaké věci (a proč) děláme. Spousta problémů a neefektivnosti v podnicích je způsobena právě zanedbáním analýzy systémové a následným „laděním nevyhovujících postupů k dokonalosti“.

Osvědčeným postupem při zavádění změny je navrhnout, jak bude vypadat komplexní model systému a procesů po provedení změn. Jednotlivé části systému či procesů jsou provázány a navzájem se tak ovlivňují. Pokud není tento dopad jednotlivých změn zvážen z pohledu zamýšleného fungování celku, vyskytnou se buď nepředvídané komplikace, nebo nenastanou všechny požadované efekty.

Profesní historie
 • mezinárodní spedice: nákup, logistika, projektové řízení
 • IT: projektové řízení
 • automobilový průmysl: business analýza, logistika
 • automobilový průmysl: projektové řízení
Aktivity a služby
 • business analýza
 • systémová a procesní analýza
 • návrh opatření
 • řízení projektů a zavádění opatření
 • provádění školení
 • coaching
 • poradenství a konzultace
„Dobrý trenér je svým posluchačům
profesním a lidským vzorem“
„Dobrý trénér je svým posluchačům
profesním a lidským vzorem“

Vaši posluchači jsou většinou sami ve svém oboru profesionály. Dokáží si dosti rychle učinit obrázek o Vaší odbornosti – zda jim dokážete pomoci. Nakolik správné, účinné a užitečné jsou rady, postupy a postřehy, které nabízíte.

Stejně tak budou vnímat i to, zda jim pomoci chcete; zda věříte Vy jim a zda Vám na nich a jejich úspěchu záleží – dá se Vám věřit jako člověku a jako učiteli?

Dobrý trenér je svým účastníkům profesním a lidským vzorem.
Proto je tak těžké a zároveň tak jednoduché být dobrým trenérem.

Profesní historie
 • přímý prodej: Vedení prodeje, provádění školení a tréninku
 • automobilový průmysl: provádění a řízení školících aktivit na úrovní NSC/importéra
 • automobilový průmysl: vývoj, provádění a řízení školících aktivit na úrovni výrobce
Aktivity a služby
 • výběr personálu
 • vývoj školících programů
 • provádění školení a tréninků
 • řízení tréninkových aktivit organizační složky či prodejní sítě
 • poradenství a konzultace
Belgie
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje (vedení Train-the-Trainer programu)
 • business analýza, optimalizace logistických procesů
Kanada
 • výběrová řízení a assessment centra
 • zaváděcí školení značky
 • školení personálu před otevřením poboček
 • produktová školení, školení technologie
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (vedení Train-the-Trainer programu | konzultace, hospitace)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (vedení Train-the-Trainer programu)
Česká republika
 • business analýza procesů společnosti, redesign společnosti
 • podpora rozdělení společnosti odštěpením – spin-off
 • modelování vývoje výroby, prodejů a zásob, školeni a následný coaching plánování výroby
 • podpora plánování a řízení výroby, návrh řízení vybraných procesů pomocí visual managementu
 • mapováni a popis logistických procesu, podpora oddělení logistiky, příprava, řízení a vyhodnocení celozávodních inventur
 • definice požadavků na IT podporu plánování, řízení, výkaznictví a analýzu provozu
 • definice požadavků na software pro plánování a řízení údržby vozového a strojního parku
 • implementace EDI řešení, součást implementačního týmu nového celozávodního informačního systému, řízení vývoje a implementace IT podpory společnosti
 • vývoj mezinárodního kvalifikačního programu pro oblastní vedoucí prodeje značky na úrovni importéra, školení master trenérů značky
 • zpracování využitelnosti dronu pro podporu činností v povrchových dolech
Dánsko
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku
Estonsko
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání (2013)
Německo
 • vstupní školení značky na úrovni výrobce (2014 – dosud)
 • školení vedoucích tréninku značky (2011, 2013)
 • vývoj mezinárodního kvalifikačního programu a auditu kvalifikace vedoucích prodeje na úrovni autosalonu (2012)
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku (2014 - dosud)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (mezinárodní Train-the-trainer)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (mezinárodní Train-the-trainer)
 • vývoj příruček a podkladů pro vedení tréninku a řízení tréninkové organizace
Itálie
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (mezinárodní Train-the-trainer)
 • školení personálu před otevřením poboček
Izrael
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • produktová školení a školení technologie
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání
Japonsko
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku
Lotyšsko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání
 • školení korporátní identity a standardů značky
Litva
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
Malta
 • zaváděcí školení značky
 • produktová školení, školení technologie
 • kvalifikační program prodejců
Polsko
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • výcvik hodnotící komise při assessment centrech
Rusko
 • kvalifikační program vedoucích poboček (Train-the-Trainer)
Slovensko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • produktová školení, školení technologie
Jižní Afrika
 • školení personálu před otevřením poboček
Švýcarsko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (Train-the-trainer)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (Train-the-trainer)
 • výcvik hodnotící komise při assessment centrech
Turecko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
Ukrajina
 • školení personálu před otevřením poboček
Spojené arabské emiráty
 • školení personálu před otevřením poboček
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje (Train-the-Trainer)
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku